Tankcontrole

Sinds geruime tijd moet elke tank uitgerust zijn met een overloopbeveiligingssysteem. Daarnaast moet elke tank voorzien worden van een groene dop. Na de eerste keuring moeten de tanks nog periodiek gekeurd worden.

De tankcontroles die CV Devroe uitvoert, houden volgende stappen in:

  • Controle van de aanwezigheid en de goede werking van de overvulbeveiliging
  • Controle van bijkomende apparatuur
  • Controle van het lekdetectiesysteem
  • Controle van de buitenwand
  • Controle op de aanwezigheid van water en slib
  • Controle via ultrasone dichtheidstest
  • Controle door onderdruktest

Na de controle krijgt uw tank een groene dop en een conformiteitattest van de erkende technicus.